Sociale zekerheid

Door omstandigheden kan het voorkomen dat u een beroep moet doen op de (semi-)overheid voor een uitkering in verband met onder andere ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en bijstand of voor een tegemoetkoming in de kosten voor de huishouding en persoonlijke verzorging.