Gerelateerde begrippen

Berichten voor: Vergunning

tag

Natuur en Milieu

De laatste jaren bestaat steeds meer aandacht voor het milieu en de natuur. Daarom zijn er, zowel op nationaal als internationaal en Europees niveau, veel regels gesteld die de bescherming van het milieu dienen. Het milieurecht heeft betrekking op een groot aantal milieuaspecten, zoals geur, ammoniak, stikstof, fijnstof, afvalstoffen en geluid. Verder behoort tot het milieurecht ook het natuurbeschermingsrecht.


Jachtrecht

De jacht behelst veel meer dan het louter schieten van wild. Jacht betekent natuurbeheer, waarbij de jager de wettelijke plicht heeft om het wild in stand te houden en de natuur op een juiste wijze te beheren. De jager heeft te maken met agrariƫrs, die schade hebben van het wild.


Ruimtelijke ordening en Vergunningen

Het is voor u belangrijk wat er in uw omgeving gebeurt. Denk aan uw privacy en woongenot en aan de waarde van uw woning. Wat er in de omgeving kan gebeuren, wordt door de overheid bepaald. Daarbij is een zorgvuldig ruimtegebruik van groot belang, zeker omdat we in een dichtbevolkt land wonen. Zowel de overheid als de burger dient zich hierbij aan bepaalde regels te houden.