Gerelateerde begrippen

Berichten voor: Vergunning

tag

ZLTO verzoekt de rechter een voorlopige maatregel te treffen

Door middel van het instellen van een zogenoemde provisionele vordering wil ZLTO voorkomen dat veehouders vóór 1 januari 2020 een ontvankelijke en vergunbare vergunningaanvraag moeten indienen in het kader van het aanpassen van verouderde stallen die per 1 januari 2022 moeten voldoen aan de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant.


Natuur en Milieu

De laatste jaren bestaat steeds meer aandacht voor het milieu en de natuur. Daarom zijn er, zowel op nationaal als internationaal en Europees niveau, veel regels gesteld die de bescherming van het milieu dienen. Het milieurecht heeft betrekking op een groot aantal milieuaspecten, zoals geur, ammoniak, stikstof, fijnstof, afvalstoffen en geluid. Verder behoort tot het milieurecht ook het natuurbeschermingsrecht.


Jachtrecht

De jacht behelst veel meer dan het louter schieten van wild. Jacht betekent natuurbeheer, waarbij de jager de wettelijke plicht heeft om het wild in stand te houden en de natuur op een juiste wijze te beheren. De jager heeft te maken met agrariërs, die schade hebben van het wild.


Ruimtelijke ordening en Vergunningen

Het is voor u belangrijk wat er in uw omgeving gebeurt. Denk aan uw privacy en woongenot en aan de waarde van uw woning. Wat er in de omgeving kan gebeuren, wordt door de overheid bepaald. Daarbij is een zorgvuldig ruimtegebruik van groot belang, zeker omdat we in een dichtbevolkt land wonen. Zowel de overheid als de burger dient zich hierbij aan bepaalde regels te houden.