Pacht

Als iemand grond of gebouwen, bestemd voor de landbouw, in gebruik geeft aan een ander, waarvoor hij een tegenprestatie moet voldoen, dan heet dat pacht. Deze tegenprestatie bestaat meestal uit een pachtprijs in geld.