Betalingsrechten en subsidies

De overheid biedt ondernemers op verschillende vlakken kansen door middel van een financiële ondersteuning. Het kan daarbij gaan om subsidies voor het mogelijk maken van ontwikkelingen en innovaties, het stimuleren van jonge, startende ondernemers, maar ook om bijvoorbeeld het beëindigen van een bedrijf. De subsidie voor jonge landbouwers, voor agrarisch natuur- en landbouwbeheer en de stoppersregeling zijn voorbeelden van de veelheid aan subsidieregelingen.