Onteigening en Ruilverkaveling

De overheid kan ingrijpen in eigendomsrechten van grondeigenaren. Daartoe heeft het een aantal bevoegdheden, welke aan (strikte) regels zijn gebonden. Het ingrijpen in het eigendomsrecht is namelijk een verstrekkende bevoegdheid met mogelijk verstrekkende gevolgen. Onteigening en ruilverkaveling, ook wel landinrichting genoemd, zijn een tweetal voorbeelden van ingrijpende overheidsbevoegdheden waarmee burgers en ondernemers te maken kunnen hebben.