Gerelateerde begrippen

Berichten voor: Natuurbescherming

tag

ZLTO verzoekt de rechter een voorlopige maatregel te treffen

Door middel van het instellen van een zogenoemde provisionele vordering wil ZLTO voorkomen dat veehouders vóór 1 januari 2020 een ontvankelijke en vergunbare vergunningaanvraag moeten indienen in het kader van het aanpassen van verouderde stallen die per 1 januari 2022 moeten voldoen aan de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant.


Opnieuw gebrek in de jachtwetgeving

In de vorig jaar in werking getreden Wet Natuurbescherming en de daarmee samenhangende wetgeving, in dit geval de Algemene Wet Bestuursrecht, is na het gedoe rondom de lokmiddelen wederom een gebrek geconstateerd. Ditmaal gaat het om de beroepsmogelijkheden tegen het intrekken of weigeren van een jachtakte.