Gerelateerde begrippen

Berichten voor: Natuur

tag

Stikstofrechten, wie ze heeft en wat dat betekent

Stikstof en (gebrek aan) stikstofbeleid is een probleem in Nederland.


Natuur en Milieu

De laatste jaren bestaat steeds meer aandacht voor het milieu en de natuur. Daarom zijn er, zowel op nationaal als internationaal en Europees niveau, veel regels gesteld die de bescherming van het milieu dienen. Het milieurecht heeft betrekking op een groot aantal milieuaspecten, zoals geur, ammoniak, stikstof, fijnstof, afvalstoffen en geluid. Verder behoort tot het milieurecht ook het natuurbeschermingsrecht.


Jachtrecht

De jacht behelst veel meer dan het louter schieten van wild. Jacht betekent natuurbeheer, waarbij de jager de wettelijke plicht heeft om het wild in stand te houden en de natuur op een juiste wijze te beheren. De jager heeft te maken met agrariërs, die schade hebben van het wild.