Gerelateerde begrippen

Berichten voor: Meststoffenwet

tag

Besluiten opleggen mestboetes herzien

Op 18 december 2018 zijn door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (het CBb) drie uitspraken gedaan die van groot belang zijn voor (lopende) mestboetezaken.


Kort geding tegen de Regeling fosfaatreductieplan 2017

Op 1 maart 2017 is de ministeriële regeling “Regeling fosfaatreductieplan 2017” in werking getreden. Inmiddels zijn wij – in samenwerking met Hekkelman Advocaten – een kort geding gestart. Het doel is buitenwerkingstelling van de Regeling fosfaatreductieplan 2017.


Kritische kanttekeningen bij het wetsvoorstel fosfaatrechten

Op 8 september 2016 heeft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken het wetsvoorstel dat een stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij invoert, ingediend bij de Tweede Kamer. Het doel van dit wetsvoorstel is ervoor te zorgen dat de fosfaatproductie weer onder het nationale fosfaatplafond komt en daardoor de zogenoemde derogatiebeschikking wordt behouden. Het stelsel van fosfaatrechten wordt in de Meststoffenwet opgenomen.