Fosfaatreductieplan 2017 en de standstill-maatregel FrieslandCampina

Ten behoeve van het behoud van de derogatie is in november 2016 een maatregelenpakket aangekondigd dat bestond uit het voerspoor, fosfaatreductie door zuivelondernemingen en de reductie van de veestapel.