Gerelateerde begrippen

Berichten voor: Gerechtshof

tag

Cassatie

Procederen voor de Hoge Raad is zeer specialistisch werk. In civiele zaken mogen alleen advocaten bij de Hoge Raad procederen die een speciaal examen hebben afgelegd en hun kennis van het burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht aantoonbaar op niveau houden. Bovendien moeten zij voldoende ervaring hebben met procedures bij de Hoge Raad.


Hoger beroep

In het burgerlijk recht, het strafrecht en het belastingrecht is de Hoge Raad de hoogste rechterlijke instantie in Nederland. Maar de Hoge Raad is geen gewone rechter, hij is cassatierechter. Dat wil zeggen dat hij alleen onderzoekt of de lagere rechter het recht juist heeft toegepast en geen vormen heeft verzuimd. Feitelijke kwesties zijn bij de Hoge Raad in het algemeen niet aan de orde.