Letselschade

Een ongeval kan ernstige gevolgen hebben. Meestal loopt een ongeval goed af maar soms ontstaat door een ongeval (ernstig en blijvend) letsel of overlijdt het slachtoffer.
Naast alle emotionele aspecten zal een slachtoffer of een nabestaande geconfronteerd worden met tal van ingewikkelde vragen van medische, juridische, financiële en fiscale aard.