Zodra in een bepaald geval, ongeacht de benaming die partijen aan hun mondelinge of schriftelijke afspraken hebben gegeven, wordt voldaan aan de wettelijke kenmerken van pacht verbindt de wet daaraan de consequentie dat de pachter wettelijke pachtersbescherming kan claimen. In een recent arrest (HR 20 december 2019) is dat nog eens nadrukkelijk door de hoge raad bevestigd. Onze advocaat Hans Menu gaat hier verder op in. Lees zijn hele artikel hier