Op ons kantoor hebben diverse advocaten zich gespecialiseerd in een groot aantal rechtsgebieden waarmee agrariërs te maken hebben, zoals pacht, vergunningen, de Meststoffenwet en de Natuurbeschermingswet. Hiermee onderscheiden wij ons: Linssen cs Advocaten is een van de weinige kantoren in Nederland met deze specifieke kennis en kunde in huis. Dat wij ons met recht specialisten op het gebied van agrarisch recht kunnen noemen, blijkt ook uit de notatie van onze advocaten mr. Theo Linssen en mr. dr. Joost de Rooij (die gepromoveerd is op mestwetgeving) in de top 10 agrarisch recht advocaten in 2012.

Kennis en kunde

Ook heeft Linssen cs Advocaten specifieke kennis en kunde in huis met betrekking tot andere rechtsgebieden, zoals arbeidsrecht, civiel recht, erfrecht, milieurecht, omgevingsrecht, ondernemingsrecht en strafrecht. Voor een nadere toelichting op de verschillende rechtsgebieden waarin Linssen cs Advocaten opereert, wordt verwezen naar de desbetreffende pagina. Ook met betrekking tot deze rechtsgebieden beschikken onze advocaten over specifieke kennis en kunde.
Bij Linssen cs Advocaten schenken wij bijzondere aandacht aan de juridische kwaliteit van ons werk. Hiermee onderscheiden wij ons: Linssen cs Advocaten heeft namelijk vier gepromoveerden, een promovenda en twee hoogleraren in huis. Hierover kunt u meer lezen op de pagina over wetenschap.

Expertise

Wij willen weten waar we over praten. En we willen ook dat u erop kunt vertrouwen dat we weten waar we over praten. Daarom specialiseren onze advocaten zich op één of enkele rechtsgebieden. Op ons kantoor heeft niet iedere advocaat een eigen praktijk, maar ons kantoor is onderverdeeld in verschillende secties. In deze secties werken meerdere advocaten nauw met elkaar samen. Zo vindt er continu kennisuitwisseling plaats, kunnen dossiers en problemen onmiddellijk worden besproken en ideeën worden uitgedacht. Op deze manier worden kennis, ervaring en kracht optimaal benut. Wij zijn hier om uw juridische problemen op te lossen of om te voorkomen dat problemen ontstaan of escaleren.