In een casus die aan de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam werd voorgelegd werd een werknemer van een logistiek bedrijf op staande voet ontslagen door de werkgever. Uit camerabeelden van de parkeerplaats bleek dat er een handmatige overdracht plaats heeft gevonden tussen de werknemer en een collega. In een gesprek met de werkgever erkent de werknemer dat hij aan een collega verdovende middelen heeft verkocht. De werkgever neemt in de ontslagbrief als reden voor het ontslag op staande voet op dat de werknemer een strafbaar feit, de handel in verdovende middelen, heeft gepleegd en hierom op staande voet wordt ontslagen. Bij de beoordeling van de vraag of het ontslag op staande voet rechtsgeldig is, is van belang wat de werkgever als redenen in de ontslagbrief heeft opgenomen. Concretiseringen en aanvullingen op een later moment kunnen door de rechter buiten beschouwing worden gelaten.

In deze zaak betwiste de werknemer dat er sprake was van ‘handel’ in verdovende middelen. Werknemer voerde bij de rechter aan dat er sprake was van een ‘vriendendienst’. De collega zou de werknemer € 30,- hebben gegeven om voor hem in een coffeeshop wiet te kopen en het zou slechts gaan om een gebruikershoeveelheid.

Omdat niet vaststaat of de werknemer in verdovende middelen heeft gehandeld en de werkgever een bewijsaanbod heeft gedaan, stelt de rechter de werkgever nog wel in de gelegenheid om te bewijzen dat er sprake is van handel en niet van een vriendendienst. Mocht de werkgever niet slagen in het leveren van bewijs dat er sprake is van handel in drugs, dan zal het ontslag op staande voet door de rechter worden vernietigd.

Om deze onzekerheid te voorkomen had de werkgever zorgvuldiger kunnen zijn bij het opstellen van de ontslagbrief, door het bezit van drugs op de werkvloer mede als reden aan het ontslag op staande voet ten grondslag te leggen. Uiteraard met de vermelding dat elke reden afzonderlijk, maar ook in samenhang, een dringende reden voor het ontslag op staande voet oplevert.

Laat u als werkgever dus goed adviseren over de inhoud van de ontslagbrief. Voor het geval u werknemer bent, lees de ontslagbrief kritisch en doe er uw voordeel mee.

Rechtbank Rotterdam 27 oktober 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:10718

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2021:10718