corona virus

Als gevolg van het coronavirus kunnen werkgevers te maken krijgen met een hoger ziekteverzuim. Moeten zij in alle gevallen het loon doorbetalen?

De doorbetaling van loon aan zieke werknemers is verplicht gesteld in art. 7:629 van het Burgerlijk Wetboek. Ook een werknemer die besmet raakt met het coronavirus en hierdoor (tijdelijk) geen werkzaamheden kan (of mag) verrichten, houdt recht op ten minste 70% van zijn loon. In veel gevallen is in de arbeidsovereenkomst of toepasselijke cao bepaald dat de werknemer gedurende bepaalde tijd recht heeft op een aanvulling van dit loon tot de volle 100%.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neemt u dan contact op met een van onze specialisten van de sectie Arbeid en Ontslag.