Er zijn verschillende vormen van pacht, elk met eigen regels. De meest voorkomende vormen zijn: “reguliere pacht”, “geliberaliseerde pacht” en “teeltpacht”.
De Grondkamer toetst pachtovereenkomsten aan geldende wet- en regelgeving en corrigeert deze zonodig.
De rijksoverheid stelt jaarlijks per 1 juli de maximaal toelaatbare pachtprijzen en veranderpercentages vast. De maximale pachtprijs geldt voor alle pachtvormen, behalve voor teeltpacht en geliberaliseerde pacht voor de duur van 6 jaar of korter.
Pachtrecht is een gecompliceerd rechtsgebied dat specialistische kennis vergt. Mede om die reden beschikken de rechtbanken in Nederland over een bijzondere Pachtkamer die moet oordelen in rechtszaken over pacht. Zo´n pachtkamer bestaat uit één jurist (de voorzitter’, bijgestaan door twee (ervarings-)deskundigen uit de agrarische wereld.