Nadine Groeneveld-Tijssens

Advocaat

Nadine Groeneveld- Tijssens heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. In 2008 is zij privaatrechtelijk afgestudeerd. Met haar bouwrechtelijke scriptie over de waarschuwingsplicht van de aannemer won ze de facultaire scriptieprijs. Deze scriptie is in boekvorm uitgegeven en in het Tijdschrift voor Bouwrecht gepubliceerd.

Vanaf 2008 is Nadine werkzaam als advocaat. Zij maakt deel uit van de civiele sectie en adviseert en procedeert op verschillende terreinen van het contractenrecht. Daarnaast is Nadine cassatieadvocaat. Zij is bevoegd om te procederen bij de Hoge Raad in civiele kwesties.

Van 2010 tot en met 2015 is Nadine verbonden geweest aan de Universiteit van Tilburg voor het doen van promotieonderzoek. In 2015 is zij gepromoveerd op een onderwerp dat procesrechtelijk van aard is. Daarnaast is zij docent burgerlijk procesrecht aan de Universiteit van Tilburg.

Door haar specifieke kennis op het terrein van het burgerlijk procesrecht is Nadine goed thuis in regels die bepalend kunnen zijn voor de uitkomst van een procedure en kan zij u uitstekend bijstaan in een civiele procedure.

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
 • Vereniging voor Burgerlijk Recht
 • Vereniging Civiele Cassatieadvocaten

Publicaties

 • N.E. Tijssens, De betekenis van de deskundigheid van de opdrachtgever voor de waarschuwingsplicht van de aannemer naar Nederlands en Duits recht, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2009.
 • N.E. Tijssens, De betekenis van de deskundigheid van de opdrachtgever voor de waarschuwingsplicht van de aannemer naar
  Nederlands en Duits recht, TBR 2009, p. 138.
 • N.E. Tijssens, Art. 10:3 BW: een kwestie van kwalificeren, WPNR 6914 (2012), p. 35.
 • N.E. Groeneveld-Tijssens, De verklaring voor recht, Deventer: Kluwer 2015.
 • N.E. Groeneveld-Tijssens, De Hoge Raad en de verklaring voor recht, NTBR 2015/32, p. 214
 • N.E. Groeneveld-Tijssens, De verklaring voor recht, Ars Aequi, december 2015.
 • N.E. Groeneveld-Tijssens, Proefschrift – De verklaring voor recht, WPNR 2016 (7102), p. 284.