Nadine Groeneveld-Tijssens

Advocaat

Nadine Groeneveld- Tijssens is advocaat bij de Hoge Raad. Zij staat haar cliënten in civielrechtelijke kwesties dus niet alleen bij in de feitelijke instanties, maar ook in cassatie. Daarnaast is Nadine sinds het verschijnen van haar proefschrift over de verklaring voor recht in 2015 als fellow verbonden aan Tilburg University. Zij doceert en publiceert met enige regelmaat over het burgerlijk (proces)recht. Zij is onder andere auteur van een monografie over de bijzondere overeenkomst bewaarneming (verschenen in de serie Monografieën BW van Kluwer).

Nadine heeft Nederlands recht gestudeerd aan Tilburg University. Met haar bouwrechtelijke scriptie over de waarschuwingsplicht van de aannemer won ze de facultaire scriptieprijs. Na haar studie is Nadine advocaat geworden. Vanaf 2010 tot en met 2015 heeft Nadine haar werkzaamheden gecombineerd met het schrijven van een proefschrift. In 2015 is zij gepromoveerd op een onderwerp dat procesrechtelijk van aard is. Nadine is als gastdocent verbonden aan Tilburg University. Daarnaast geeft zij met enige regelmaat cursussen voor rechters, advocaten en rechtsbijstandsverzekeraars over procesrechtelijke onderwerpen.

Nadine spreekt vloeiend Duits (tweede moedertaal). Zij wordt dan ook regelmatig ingeschakeld in grensoverschrijdende conflicten met een Duitse partij.

Registratie Nederlandse Orde van Advocaten

Nadine Groeneveld-Tijssens heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd:

 • Burgerlijk procesrecht (litigation)
 • Cassatie (civiel)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Lidmaatschappen

 • Vereniging Civiele Cassatieadvocaten
 • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
 • Vereniging voor Burgerlijk Recht
 • Lid Plaatselijk Comité Nationale Herdenking 4 mei te Tilburg

Publicaties

 • N.E. Tijssens, De betekenis van de deskundigheid van de opdrachtgever voor de waarschuwingsplicht van de aannemer naar Nederlands en Duits recht, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2009.
 • N.E. Tijssens, De betekenis van de deskundigheid van de opdrachtgever voor de waarschuwingsplicht van de aannemer naar
  Nederlands en Duits recht, TBR 2009, p. 138.
 • N.E. Tijssens, Art. 10:3 BW: een kwestie van kwalificeren, WPNR 6914 (2012), p. 35.
 • N.E. Groeneveld-Tijssens, De verklaring voor recht, Deventer: Kluwer 2015.
 • N.E. Groeneveld-Tijssens, De Hoge Raad en de verklaring voor recht, NTBR 2015/32, p. 214
 • N.E. Groeneveld-Tijssens, De verklaring voor recht, Ars Aequi, december 2015.
 • N.E. Groeneveld-Tijssens, Proefschrift – De verklaring voor recht, WPNR 2016 (7102), p. 284.