Binnen deze sectie specialiseert zij zich in het bijzonder in het civielrechtelijk bouwrecht en contractenrecht. Jorinda staat zowel particulieren als ondernemers bij.

Door  Jorinda’s praktische instelling is ze in staat veel juridische problemen op te lossen met de voor cliënt beste oplossing, zonder daarvoor te hoeven procederen. Wanneer de beste oplossing alleen te bereiken is door middel van een juridische procedure staat Jorinda u met kennis van zaken bij in deze procedure. Jorinda heeft ruime ervaring met procederen bij zowel rechtelijke als arbitrale instanties.

Jorinda heeft in 2017 de Grotius Specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal contracteren met goed gevolg afgerond.

Registratie Nederlandse Orde van Advocaten

Jorinda van de Laak heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd:

  • Verbintenissenrecht
  • Vastgoedrecht (Bouwrecht en Burenrecht)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.