Claudia rondde in juni 2019 de master Rechtsgeleerdheid met accent strafrecht aan de Universiteit van Tilburg af. Haar masterscriptie schreef ze over de mogelijke afschaffing van de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding.

Tijdens haar studie heeft Claudia bij een aantal kantoren een student-stage gelopen. Daarnaast is Claudia werkzaam geweest als buitengriffier bij de rechtbank Oost-Brabant en heeft zij verscheidene functies uitgeoefend als commissielid binnen studievereniging Magister JFT.

Kenmerkend voor de werkwijze van Claudia is haar pro-actieve houding, vastberadenheid en doelgerichte aanpak.