Cecile Hoitink rondde in 2013 de studie Rechtsgeleerdheid met accent milieurecht aan de Universiteit van Tilburg af. Haar masterscriptie schreef ze over de klimaatverandering en het emissierechtenrechtenstelsel in zowel Europa als Nederland. Tijdens haar studie is Cecile in de periode 2008-2013 werkzaam geweest als student-stagiaire bij Linssen c.s. Advocaten. Daarnaast is Cecile tijdens haar studie gedurende twee jaren als juridisch adviseur verbonden geweest aan Stichting Rechtswinkel Best.

Kenmerkend voor de werkwijze van Cecile is haar pragmatische instelling. In de behandeling van haar zaken hanteert zij een doortastende en resultaatgerichte werkwijze.