corona virus

Tijdens het thuiswerken in verband met het coronavirus loopt de werknemer letselschade op. Kan hij zijn werkgever voor die schade aansprakelijk stellen?

De “arbeidsplaats” van de werknemer is “iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt of pleegt te worden gebruikt.” Ook een “thuiswerkplek” is dus een arbeidsplaats, en de zorgplicht van de werkgever is daarom ook op de thuiswerkplek van toepassing. Dat betekent dat de werkgever ook de thuiswerkplek dus zo moet (laten) inrichten dat de werknemer er veilig kan werken, en hij moet instructies geven die voorkomen dat de werknemer schade lijdt. Als de werkgever in deze zorgplicht tekortschiet kan de werknemer zijn werkgever ook aansprakelijk stellen voor de letselschade die hij in verband met zijn thuiswerkplek lijdt.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neemt u dan contact op met een van onze specialisten van de sectie Schadevergoeding.