corona virus

De werkgever zal ook in deze tijd de werknemer zoveel mogelijk zijn eigen werk willen laten uitvoeren. Maar als werknemers hun gebruikelijke werkzaamheden niet kunnen verrichten – bijvoorbeeld omdat het bedrijf vanwege het coronavirus zijn deuren heeft moeten sluiten –, kan de vraag rijzen of de werkgever wel van (enkele van) hen kan verlangen dat zij tijdelijk ander werk doen. Kan de restauranthouder van zijn personeel verlangen dat het ander werk voor hem doet, bijvoorbeeld het restaurant schildert of behangt, ervan uitgaande dat dit veilig kan?

De werkgever heeft gezag en een instructierecht. In beginsel is hij degene die bepaalt welke werkzaamheden de werknemer uitvoert. Zolang zijn instructies redelijk zijn en de werkzaamheden passend zijn, moet de werknemer in beginsel aan die instructies gehoor geven. Een weigering kan rechtvaardigen dat de loonbetaling wordt stopgezet.

Maar de werknemer verliest zijn aanspraak op loon niet als hij weigert om werkzaamheden uit te voeren die niet passend zijn of in redelijkheid niet van hem gevergd kunnen worden. Hierbij spelen de omstandigheden van het geval een rol, waaronder dus de bijzondere omstandigheden die door het coronavirus worden veroorzaakt, maar ook de persoon van de werknemer, de aard en plaats van de werkzaamheden en de relatie tot het dienstverband. Het kan dus wat uitmaken of de restauranthouder een ober vraagt om te helpen bij het schilderen van het gesloten restaurant, dan wel om zijn privégarage te komen opruimen. In het laatste geval zal de rechter sneller tot het oordeel komen dat de instructie van de werkgever niet redelijk is.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neemt u dan contact op met een van onze specialisten van de sectie Arbeid en Ontslag.