corona virus

De veiligheidsregio’s hebben noodverordeningen uitgevaardigd om de maatregelen inzake het coronavirus te handhaven. Wat is een noodverordening? En wat heeft het voor gevolgen voor u of uw bedrijfsvoering?

In een noodverordening staan algemeen verbindende voorschriften die nodig worden geacht om de openbare orde te handhaven of gevaar te beperken. Door de voorzitters van de veiligheidsrisico’s is afgesproken om dezelfde noodverordening te hanteren. Wel kunnen lokaal keuzes worden gemaakt.

Uit de modelverordening volgt dat de voorzitter van de veiligheidsregio bevoegd is om gebieden en locaties te sluiten en in overleg met de vervoerder voorzieningen voor openbaar vervoer te beëindigen of te beperken. In het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid of bij rampen hebben burgemeesters de bevoegdheid om in te grijpen.

De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders zijn belast met het toezicht op de naleving. Tijdens de persconferentie van 23 maart 2020 heeft minister Grapperhaus aangekondigd dat ten aanzien van de handhaving de voorkeur uitgaat naar bestuursrechtelijke handhaving, zoals het opleggen van bestuurlijke boetes en lasten onder dwangsom en bestuursdwang. Op grond van deze regels kan ook een strafbeschikking worden opgelegd en kan meteen ingegrepen worden. Omdat het vaak gaat over onmiddellijk ingrijpen ligt een dwangsom niet voor de hand.

De noodverordening zelf kan in beginsel ter discussie worden gesteld bij de civiele rechter. Echter is er natuurlijk sprake van een bijzondere situatie.  Het kan natuurlijk altijd wel zo zijn dat een bepaalde maatregel in een individueel geval onrechtvaardig uitpakt. Als u wordt geconfronteerd met bestuursrechtelijke handhaving (bijvoorbeeld een bestuursrechtelijke boete, een last onder dwangsom of bestuursdwang of andere bestuurlijke maatregel) en u bent het daar niet mee eens dan kunt u over het algemeen binnen zes weken bezwaar aantekenen. Heeft u een besluit ontvangen dat is gebaseerd op een noodverordening en bent u het er niet mee eens? Neemt u gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neemt u dan contact op met een van onze specialisten van de sectie Handhaving.