corona virus

Alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges zijn sinds 17 maart 2020 gesloten in verband met de uitbraak van het coronavirus. Er kunnen wel procedures aanhangig worden gemaakt, en procedures die op 17 maart 2020 aanhangig waren, gaan in beginsel ook gewoon door.

Uit de wet voortvloeiende of door de rechter opgelegde termijnen, zoals termijnen voor hoger beroep of cassatie, blijven onverkort gelden. Maar de rechtspraak heeft wel een aantal “tijdelijke maatregelen” getroffen, waarmee ze tegemoet hoopt te komen aan een aantal praktische problemen die het coronavirus veroorzaakt. Zo gaan mondelinge behandelingen (in reguliere zaken en korte gedingen) vooralsnog niet door, en wordt soepeler omgegaan met verzoeken om uitstel voor het verrichten van een proceshandeling. Een procedure kan (daardoor) meer tijd in beslag nemen dan gebruikelijk is.

Informatie over tijdelijke regelingen van rechtbanken en hoven is te vinden op www.rechtspraak.nl.