corona virus

Ook in gevangenissen doen de (ernstige) gevolgen van het coronavirus zich voelen. Zo mogen gedetineerden voorlopig geen bezoek ontvangen. Zij mogen ook niet op verlof.

Met ingang van 1 april geldt dat in beginsel ook voor jongeren die verblijven in een justitiële jeugdinrichting. De advocaat van de gedetineerde mag zijn cliënt alleen bezoeken als dat bezoek noodzakelijk is in het kader van de rechtsgang.

Wilt u meer weten over deze onderwerpen?
Neemt u dan contact op met een van onze specialisten van de sectie Strafrecht.