corona virus

Het coronavirus veroorzaakt extra drukte in supermarkten, bouwmarkten en drogisterijen. Het is in die winkels soms lastig om de vereiste afstand ten opzichte van anderen te houden.

Hoe begrijpelijk het ook is, de gezonde werknemer die niet langer wil werken omdat hij bang is dat een klant of collega hem met het coronavirus besmet, kan zijn recht op loon verliezen. Als deze werknemer van zijn werkgever verlangt dat deze zijn loon doorbetaalt, zal hij moeten bewijzen dat zijn werkgever zijn zorgplicht niet naleeft en onvoldoende maatregelen heeft getroffen of dreigt te treffen die hem tegen besmetting met het coronavirus beschermen. Als hij dat bewijs niet levert, zal de rechter beslissen dat hij in redelijkheid geen aanspraak kan maken op doorbetaling van zijn loon.

Denkbaar is ook dat de werknemer gezond is en op zichzelf kan werken, maar dat de zorg voor zijn kinderen vergt dat hij thuisblijft omdat de kinderopvang of school gesloten is. Kan deze werknemer van zijn werkgever verlangen dat hij het loon doorbetaalt?

Het zogenaamde “calamiteitenverlof” geeft de werknemer recht om, met doorbetaling van loon, korte tijd vrijaf te nemen om een acuut privéprobleem op te lossen. Dat acute privéprobleem kan de opvang van kleine kinderen zijn. Maar het calamiteitenverlof is niet bedoeld om langer thuis te blijven. Wie in verband met de zorg voor zijn kinderen lange tijd niet kan werken, zal met zijn werkgever moeten overleggen. Als de werknemer wel zou kunnen werken maar het niet wil, zal in de regel slechts aanspraak kunnen maken op onbetaald verlof.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neemt u dan contact op met een van onze specialisten van de sectie Arbeid en Ontslag.