Dit is mijn tweede blog

De staat van instandhouding van deze beschermde gebieden mag niet verslechteren. In de Natuurbeschermingswet is de bescherming van zogenaamde Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten geregeld. De laatste jaren bestaat steeds meer aandacht voor de natuur.

Fiscale aspecten bij de afwikkeling
van letselschade

De laatste jaren bestaat steeds meer aandacht voor de natuur. In de Natuurbeschermingswet is de bescherming van zogenaamde Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten geregeld. De staat van instandhouding van deze beschermde gebieden mag niet verslechteren.

Hallo wereld.

Dit is de samenvatting van dit prachtige artikel

Oneerlijke bedingen arbeidsongeschiktheids-
verzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het beding in de polisvoorwaarden van een arbeidsongeschiktheidsverzekering: “Wij stellen de mate van de arbeidsongeschiktheid vast aan de hand van rapportages van door ons aan te wijzen deskundigen” is in strijd met Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten.

Kritische kanttekeningen bij het wetsvoorstel fosfaatrechten

Op 8 september 2016 heeft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken het wetsvoorstel dat een stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij invoert, ingediend bij de Tweede Kamer. Het doel van dit wetsvoorstel is ervoor te zorgen dat de fosfaatproductie weer onder het nationale fosfaatplafond komt en daardoor de zogenoemde derogatiebeschikking wordt behouden. Het stelsel van fosfaatrechten wordt in de Meststoffenwet opgenomen.

Juridisch secretaresse

Linssen cs Advocaten is op zoek naar een juridisch secretaresse ter versterking van ons secretariaat (minimaal 28 uur per week). De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verzorgen van correspondentie, postverwerking, agendabeheer en telefonisch contact met cliënten.