Opnieuw gebrek in de jachtwetgeving

In de vorig jaar in werking getreden Wet Natuurbescherming en de daarmee samenhangende wetgeving, in dit geval de Algemene Wet Bestuursrecht, is na het gedoe rondom de lokmiddelen wederom een gebrek geconstateerd. Ditmaal gaat het om de beroepsmogelijkheden tegen het intrekken of weigeren van een jachtakte.