Archief

Berichten uit categorie: bestuursrecht

archief

Stikstofrechten, wie ze heeft en wat dat betekent

Stikstof en (gebrek aan) stikstofbeleid is een probleem in Nederland.


Aspergebedrijf niet verantwoordelijk voor niet naleven corona-regels


Aanpassing Brabants stikstofbeleid


Voorzienbaarheid steeds verder opgerekt


Informatie over de gevolgen van de coronacrisis op een rij

Het coronavirus heeft zich door heel Nederland verspreid en raakt burgers en bedrijven. Onze specialisten hebben voor u relevantie informatie over juridische gevolgen op een rij gezet.


ZLTO verzoekt de rechter een voorlopige maatregel te treffen

Door middel van het instellen van een zogenoemde provisionele vordering wil ZLTO voorkomen dat veehouders vóór 1 januari 2020 een ontvankelijke en vergunbare vergunningaanvraag moeten indienen in het kader van het aanpassen van verouderde stallen die per 1 januari 2022 moeten voldoen aan de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant.


De keuze voor zonnepanelen vanuit juridisch en fiscaal oogpunt

De zon zal steeds meer gaan schijnen voor de vele ontwikkelaars die het aantal vierkante meters met zonnepanelen gestaag zien toenemen.


Procedure tegen de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant gestart

De dagvaarding waarmee de procedure tegen de Verordening natuurbescherming van de provincie Noord-Brabant is gestart.


Onrechtmatige (geur)hinder?

De varkenshouder werd veroordeeld tot het treffen van maatregelen die bewerkstelligen dat de maximale geurbelasting op gevoelige objecten wordt gehaald, ondanks het feit dat de varkenshouder de beschikking had over een geldige milieuvergunning en zich daar zelfs ook aan hield.


De praktijk van de mesthandhaving

Het zal u niet ontgaan zijn. De media, al dan niet gehinderd door gebrek aan kennis van feiten en omstandigheden, bombardeert nagenoeg de hele agrarische sector als frauduleus. Versierd met visuele plaatsaanduidingen van bedrijven op een kaart, en onder vermelding van man en paard, heeft de middeleeuwse schandpaal weer haar intrede gedaan.