Archief

Berichten uit categorie: expertise categorieen

archief

De aansprakelijkheid van de verkoopmakelaar bij meetfouten (HR Meetinstructie 3)

De aansprakelijkheid van de verkoopmakelaar voor meetfouten is een onderwerp waar geregeld over geprocedeerd wordt. De pijlen worden in dit soort zaken meestal op de verkoopmakelaar gericht omdat het aanspreken van de verkoper van de woning niet altijd eenvoudig is.


Wordt het paard achter de wagen gespannen?

1 januari van dit jaar is de Europese Richtlijn verkoop goederen (2019/771) in werking getreden. Een belangrijke wijziging die met deze Richtlijn wordt gerealiseerd is een verlenging van het wettelijk bewijsvermoeden, ook wel de zogenaamde garantietermijn.


Deliveroo en haar bezorgers vallen onder cao Beroepsgoederenvervoer

Het gerechtshof heeft in twee arresten beslist dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo onder de cao Beroepsgoederenvervoer vallen en Deliveroo (achterstallige) pensioenpremies moet betalen.


Ontslag op staande voet bij (handel in) drugs op de werkvloer

Het gebruik van drugs en alcohol kunnen een negatieve invloed hebben op het functioneren van een werknemer.


Stikstofrechten, wie ze heeft en wat dat betekent

Stikstof en (gebrek aan) stikstofbeleid is een probleem in Nederland.


Vijf vragen over het financieringsvoorbehoud

Recent schreef onze advocaat mr. dr. Braspenning een artikel over het financieringsvoorbehoud bij de koop van een woning. Deze bijdrage is geplaatst in het Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken (2020-3).


Aangekondigde toename strafbeschikkingen: stel tijdig verzet in

Deze week werd via verschillende media aangekondigd dat het OM meer zaken dan gebruikelijk af gaat doen zonder tussenkomst van de rechter. Het opleggen van een strafbeschikking leidt tot een ‘strafblad’. Binnen twee weken kan verzet worden ingesteld tegen een strafbeschikking.


Aspergebedrijf niet verantwoordelijk voor niet naleven corona-regels


Aanpassing Brabants stikstofbeleid


Voorzienbaarheid steeds verder opgerekt