corona virus

Het kabinet heeft alle samenkomsten tot 1 juni verboden. Op dit moment mogen maximaal twee personen samen buiten zijn, op voorwaarde dat zij op anderhalve meter afstand van elkaar blijven. Een uitzondering geldt voor jonge kinderen, gezinnen, uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Wie deze regel overtreedt, kan een boete krijgen die kan oplopen tot € 400 euro per persoon.

In winkels moet de winkelier waarborgen dat iedereen in de winkel een afstand van 1,5 meter tot andere personen kan bewaren. Als een winkelier deze verplichting schendt, kan hem een boete tot € 4.000 worden opgelegd. Daarom moeten mensen soms buiten wachten totdat anderen die winkel hebben verlaten.

Wie een strafbeschikking ontvangt waarbij hem een boete wordt opgelegd waarmee hij het niet eens is, kan de zaak aan de rechter voorleggen door verzet tegen de boete te doen. De betalingsverplichting wordt daardoor opgeschort. Maar de termijn is kort: het verzet moet binnen twee weken worden gedaan. Daar staat tegenover dat het verzet voorlopig niet wordt behandeld. Vanwege het coronavirus zijn houden rechtbanken op dit moment de meeste zaken aan. Ze maken een uitzondering voor zogenaamde “urgente zaken”. Na verloop van tijd wordt dan een dagvaarding uitgebracht of een transactieaanbod gedaan.

De boete kan ook een bestuursrechtelijke grondslag hebben. In dat geval kunt u, binnen zes weken, bezwaar maken, maar dat bezwaar schorst de betalingsverplichting niet. Denkbaar is ook dat u slechts een voornemen tot boeteoplegging krijgt. In dat geval kunt u, binnen twee weken, zienswijzen indienen tegen de voorgenomen oplegging van de boete.

Wilt u meer weten over deze onderwerpen?
Neemt u dan contact op met een van onze specialisten van de sectie Strafrecht.