Tijdens de bijeenkomst is door Rob Scholten van Stichting Achmea Rechtsbijstand verteld over de samenwerking tussen Linssen cs Advocaten en Achmea. Meer in het bijzonder heeft die samenwerking vorm gekregen in de procedures die zijn gevoerd tegen de Regeling fosfaatreductieplan 2017.

Vanzelfsprekend kon een update van alle ontwikkelingen in het kader van de Regeling fosfaatreductieplan 2017 niet ontbreken. Joost de Rooij is uitgebreid ingegaan op alle ontwikkelingen tot op heden en op hetgeen nog gaat komen. Ten aanzien van de Regeling fosfaatreductieplan is van belang dat het gerechtshof in Den Haag op 31 oktober 2017 heeft beslist dat de Regeling juridisch houdbaar is in de gevallen als aan de orde geweest in de uitspraak van 4 mei 2017 van de rechtbank Den Haag. Als gevolg daarvan worden vanaf begin december 2017 nieuwe geldsombesluiten verwacht.

Vanaf 2018 zal naar verwachting het fosfaatrechtenstelsel in werking treden. Joost de Rooij is ingegaan op de inhoud en gevolgen daarvan. Denk aan de situaties waarbij sprake kan zijn van een verhoging van de hoeveelheid toegekende fosfaatrechten, knelgevallen en aan mogelijkheden van lease en koop. Hij onderstreepte het belang van de toekenningsbeschikkingen en de mogelijkheid en noodzaak om deze in voorkomende gevallen aan te vechten.

Inhoud en gevolgen van de verordeningen

Naast alle ontwikkelingen in de melkveehouderij ten aanzien van fosfaat zit ook de Provincie Noord-Brabant niet stil. Esther Wijnen is ingegaan op de gewijzigde Verordening natuurbescherming (stikstof) en op de Verordening Ruimte. De inhoud en gevolgen van de verordeningen kwamen aan bod en ook de procedure tegen de Verordening natuurbescherming werd toegelicht. De Verordening natuurbescherming, die leidt tot het in 2022 moeten voldoen aan strengere reductienormen bij stallen, wordt namens de ZLTO en individuele bedrijven aangevochten. Marieke Toonders en Esther Wijnen zijn op dit moment bezig met de voorbereidingen van de procedure.

Wij kijken terug op een geslaagde avond. Indien u graag meer informatie ontvangt over de inhoud van de bijeenkomst en/of vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op.